Mua máy mới muốn đổi license

minnie_jang

New User
May 3, 2015
12
Mua dùng 2 máy và đăng ký đủ 2 model , giờ mình muốn mua máy khác thì có khác nào reset model cũ đang dùng không ?