Thông Tin Đăng ký Vip(Mở)

New Products

Mekong

New User
Mar 2, 2015
8
@quanga12ok chỉ cần bạn đồng ý. Ngày mai mình chuyển khoản như mình đã nói. Không phải mua bán. Mà để bạn tin tưởng. Sau này bạn trừ dần vào phí tháng cũng được. Hay để giữ chân cũng được. Cám ơn bạn